Portret Magdalenay Grzebałkowskiej autorstwa Łukasza Głowali.

Magdalena
Grzebałkowska

related events

Magdalena Grzebałkowska
War. Children Who Grew
Up without Warning

H/history
22.08., godz. 16:00 - 17:00

Magdalena
Grzebałkowska

A reporter and a bestselling author: Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Beksińscy. Portret podwójny, 1945. Wojna i pokój, and Komeda. Osobiste życie jazzu.

pic. Łukasz Głowala